Elektrik Tesisatı

Elektrik Tesisatı

Elektrik enerjisinin gerekli olduğu yerlerde, bölgenin özelliklerine uygun elektrik yapı malzemeleriyle yapılan techizattır. Tesisat işinde kolay gibi görünen birçok detay aslında uzmanlık gerektirir. Her ayrıntı proje aşamasında belirlenmelidir. Aksi halde büyük tehlikeler doğurabilir.

 Elektrik tesisatlarının henüz proje aşamalarında uymak zorunda oldukları yönetmelikler vardır. Projelerin ilk olarak elektrik iç tüzük yönetmeliğine uyması gerekir. Yetkili bir mühendis tarafından onaylı projenin dağıtıcı kurum tarafından onaylanması gerekmektedir.

 Elektrik Tesisatında Uygunluk Belgesi

 Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin neredeyse tamamında elektrik ana enerji kaynağıdır. Bu sebeple elektrik tesisatının denetimi iş güvenliği açısından önemlidir. İş yerlerinde elektrik tesisatlarından kaynaklanan sorunlar yaşanabilmektedir. Şirketlerin öncelikli sorumluluğu, çalışanların can güvenliğidir. Bu sebeple elektrik sistemlerinin düzenli bakım ve kontrolü büyük önem arz eder.

 Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber sistemlerin ihtiyaçları da artmaktadır. Bu yüzden elektrik sistemlerinin her aşaması ayrı uzmanlık gerektirmektedir. Firmaların elektrik tesisatı uygunluk belgesi alabilmeleri için şu hususlara uymaları gerekir:

 ▪ Yapılacak olan tesisat projeye birebir uygun düzenlenmelidir.

 ▪ Yer altındaki kablo tesisatı gerekli kurallara uygun olmalıdır.

 ▪ Kablo koruma borusu tam koruyucu özellikte olmalıdır.

 ▪ Motorların gövdelerine topraklanma çalışması yapılmalıdır.

 ▪ Motorların projede tasarlandığı gibi monte edilmesi gerekir.

 ▪ Akım koruma rölesi kurallara uygun tesis edilmelidir.

 ▪ Bütün sistemler kontrol edilmelidir.

 Kaçak Akım

 Kaçak akım anahtarlarının bir sistemde kesinlikle bulunması gerekir. Kaçak akım, toprak hattına bağlı kablonun bir yerle temas etmesi sebebiyle tesisattan uzaklaştırılamaz. Bu gibi durumlarda elektrik insan hayatı için tehlike arz eder. Kaçak akım rölesi böyle durumlarda ana elektrik bağlantısını keserek olası felaketlerin önüne geçer.

 Kaçak akım rölesi, faz ve nötr arasındaki akım farkını hesaplar. Bu fark rölenin koruma değerini aştığı zaman kendi içindeki sigortayı attırıp elektriği keser.

 Dünya genelindeki standartlara göre kaçak akım rölesi 300 mA ve 30 mA değerlerinde üretilir. Bu standartlar insan sağlığını korumak için belirlenmiştir. Zira kaçak akım insanların sağlığına büyük ölçüde zarar verebilir. Hatta bazı ihmaller ölüme bile yol açabilir. Bu yüzden şirketlerin bu konuda oldukça titiz davranmaları gerekir.

 

Elektrik Tesisatı